Η επιχείρηση μας ενισχύθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.