Η εταιρεία μας υλοποίησε με επιτυχία τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» με σκοπό τη ψηφιακή μας αναβάθμιση. Εξελισσόμαστε συνεχώς και προσπαθούμε να προσφέρουμε περισσότερες λύσεις για τους συνεργάτες μας!